24 กุมภาพันธ์ 2562 ลำปางยังเกิดแผ่นดินไหว พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

ที่มา: https://www.naewna.com/local/397418

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 01.56 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกบริเวณอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาด 2.5 แมกนิจูด ความลึก 6 กิโลเมตร เบื้องต้นไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว ทั้งนี้ ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯต่อไปอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 01.56 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกบริเวณอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาด 2.5 แมกนิจูด ความลึก 6 กิโลเมตร เบื้องต้นไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายในพื้นที่ โดยแยกเป็นรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง